Om Ekornbarna

 Ekornbarna blir i år ti barn født 2015 og 2016, seks gutter og fire jenter. De vil holde til nede i underetasjen på Nystua. De voksne på avdelingen vil være Turid    (barne-og ungdomsarbeider) og Markus(pedagogisk leder). Ann-Kristin og Hanne vil også være på avdelingen i blant.    

Den første tiden av barnehageåret vil Ekornbarna først og fremst lære å bli kjent med nye rutiner, regler og en ny avdeling som skal skape trygghet og forutsigbarhet for barna i barnehagehverdagen. Vi vil også ha fokus på å bli enda mer kjent med hverandre og danne ett godt fellesskap i gruppa. Vi skal sammen lære oss å ta vare på hverandre, respektere hverandre og leke masse sammen!

 Arbeidsmetode vil være variert og påvirket av barnas interesser og medvirkning i hverdagen. Vi har gjennom hele året et stort fokus på at barna skal få lov til å kunne delta og påvirke sin egen barnehagehverdag. Måneds – og ukeplaner er veiledende og kan endre seg noe underveis etter barnas ønsker og interesser.

 Ekornbarna vil benytte seg mye av det fine uteområdet vi har innenfor gjerdet- og utenfor gjerdet i barnehagen, men ikke minst alle de mulighetene vi har i nærmiljøet. Vi ønsker å bli enda mer kjent med dette løpet av året.

Gjennom masse lek, være ute på tur, synge sanger, prate sammen, utforske og skape nye opplevelser sammen så skal Ekornbarna lære og erfare mange ulike fagområder. Vi skal oppleve samhold, vennskap, bevegelsesglede og mye mer.

 «Jeg kan» og «jeg er en god venn» er temaer vi vil jobbe ekstra med gjennom hele året. Det er viktig for barna å oppleve mestringsglede og føle tilhørighet i gruppa. Årsplanen viser hva vi har mest fokus på gjennom månedene i året. På månedsplanene vil vi konkretisere dette nærmere. Vi vil også gjennom hele året være små bønder som tar oss godt av dyra våre og gardsbruket.

 Hver tredje uke er det vår tur til å ta største ansvaret for dyra og fjøset. Denne uka kaller vi for «fjøsuka». På mandager er det fast turdag. Da skal alle barna ha med seg egen tursekk som er godt egnet for de å bære selv. Denne skal inneholde mat (brød, frukt/grønnsaker), drikke (gjerne både temperert og kald) og ett sitteunderlag (merket med barnets navn). Vi kommer til å dra på turer andre dager også, da står barnehagen ansvarlig for mat og drikke.

site.right.text