Hva skjer nå?

Og vinter att...men snart 17.mai

Til tross for at Kong snø atter melder sin ankomst, tenker vi å øve til 17. mai på torsdag den 16. Fint om de foreldre som vil være med i toget og spise pølser sammen med oss, gir beskjed senest fredag 10.

 

 

 

 

SYKLER OG SOL!

Det er vår! Det spirer og gror - både utenfor og innenfor gjerdet. I grønnsakshagen har vi nå pyntet opp og prøver oss i år med plantekasser til hver avdeling. Akebakken er stengt for godt dette året - nå er det grønt og fint ute på jordet. 

Vi tjuvstartet litt på sykkeluka i forrige uke - da var veien fri for snø og barna klare! Det betyr full aktivitet nedover gutua, med og uten støttehjul...og et og annet behov for plaster.

 

Vi er i ferd med å få en ny hjemmeside og har slitt litt med denne en periode. Det er ikke et varig problem. Planer vil henge på avdeling og da anbefaler vi å ta bilde av disse, slik at de er tilgjengelig for dere.

 

Skolestartere skal snart besøke sine skoler. Dette får foreldre beskjed om direkte.

Nyt våren!

 

 

 

FORSØK MED NY ÅPNINGSTID

Vi har nå fått tilbakemelding fra foreldre angående ønsket åpningstid. Det er stort flertall for å bytte og vi ønsker å prøve dette etter påske.

Ny åpningstid blir da 06.45. Vår tidligste vakt starter da 06.40 og vi håper alle respekterer at tidligvakt har egne oppgaver å gjøre de fem første minuttene for å klargjøre for dagen. 

Barnehagen stenger 16.45. Også her håper vi dere respekterer personalets arbeidstid på slutten av dagen.

Vi evaluerer før neste barnehageår.

 

 

 

Takk for fantastisk oppmøte på foreldremøtet.

Vi setter stor pris på at så mange møter og for de gode samtalene, spørsmålene og tilbakemeldingene dere bringer med dere! En flott gjeng å samarbeide med!

Her kommer en oversikt over viktige datoer framover:

12. april: Påskefrokost. Foreldre inviteres til å ta med et pålegg til felles bord, og spise frokost sammen med oss mellom 07.45 og 09.30

 

Vi holder stengt hele påsken og ønsker barna velkommen igjen den 23.april.

Uke 21: sykkeluke i Livensveen

16. mai: Vi øver til 17.mai med barnetog og leker.

24. mai:Fotografering 

28. mai: Dugnad. Vi forventer at en foreldre per barn stiller. SU har bestemt at de som ikke kan stille, betaler 200,- til SU sin kasse. Disse pengene kommer barna i barnehagen til gode.

31. mai: Planleggingsdag

6.-7.juni: Overnatting skolestartere.

12. juni: Besøksdag for nye barn i barnehagen.

14. juni: Sommertur til Mattisrud. Alle foreldre er velkomne.

18.juni: Sommerfest med avslutning for skolestartere. 

 

 

 

 

 

 

Vår og ny bemanning

Og i det sola smelter bort snøen og våren for alvor gjør sin innmarsj, blir det litt endringet i bemanningen i barnehagen.

Markus skal ha pappapermisjon fra 25.mars til oppstart av nytt barnehageår. I den forbindelse går Iren ned som pedagogisk leder for Ekornbarna. Turid får følge av Hege de dagene Iren har kontortid som styrer (mandager og torsdager). 

Oppe hos Revungene kommer Thea til å jobbe fulltid da Maren går ut i permisjon nærmere mai. Her kommer også Julie Engmark inn som ny ped.leder i vikariat for Maren. 

Susann Stubsveen vil komme inn delvis med Tiurer og delvis med Revunger. Både Susann og Julie er ferdige med sin barnehagelærerutdannelse denne våren og vi ønsker de velkomne inn i verdens beste yrke. 

 

Ellers kan vi minne om foreldremøtet 4.april og påskefrokost den 12.april. 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du plass for ditt barn? 

Er du interessert i plass for ditt barn i Livensveen gårdsbarnehage?

Søknadsfristen er 1. mars og vi har felles opptak med de andre barnehagene i kommunen. Vi har også rullerende opptak gjennom året ved ledighet. Velkommen til gards!

 

Informasjon om søknadsskjema finner du her: 

http://www.loten.kommune.no/oppvekst-og-laering/barnehager/soek-barnehageplass/


Spørsmål kan rettes til eier Ane Cecilie Myklevik

tlf: 62 59 41 10  /mobil: 41 42 91 76

 

 

 

Velkommen til 2019 i Livensveen!

Det er kjedelig i barnehagen uten barn, så nå var det godt å komme i gang med et nytt år. Jula har vi for det meste ryddet unna og nå er det snøen som opptar oss mest på alle avdelinger. Aking, skigåing, skihopping og all annen lek med og i snø gir blide barn og voksne. 

 

Om ikke lenge går det flere turer til basishallen i Løten. Su har samlet inn penger via loddsalg og sponser leie av hallen for barna. Dette setter vi veldig pris på! Takk!

Vi har, som dere sikkert har sett, utlyst stilling i barnehagen. Dette er for å dekke opp for Markus, som skal i pappapermisjon i mars.  Maren og Hanne forsvinner også fra oss på våren, da begge har termin i juni. 

Det er heldigvis en stund til og nå ønsker vi små og store tilbake i barnehagen og et riktig godt nytt år!

 

 

Den kalde årstida er her og ungene er aktive i akebakken og skibakken. I den forbindelse kommer diskusjonen om bruk av kuldekrem og -tape opp. Her er svaret vi fikk fra kommunelegen da vi sendte forespørsel om anbefalinger:

Kuldetape og kuldekrem i barnehagen

 

 

 

 

NYE PRISER FRA JANUAR 2019

Regjeringen har bestemt at fastprisen for barnehager øker med 80,- på full plass fra januar 2019. Ny pris inkludert kostpenger for full plass er 3340,- pr. måned. Har du flere barn i barnehagen vil barn nr.2 få 30% søskenmoderasjon og barn nr. 3 vil få 50% søskenmoderasjon. Priser for 2019 finner du her.

 

 

Luciafeiring og julemarked 13.desember

I år, som i fjor, inviterer vi til en hyggelig førjulsstund i forbindelse med Lucia. Barna går i Luciatog og vi arrangerer julemarked med salg av varer barn og voksne i barnehagen har laget.

Vi synger og går rundt juletreet, men ryktene sier at nissen ikke dukker opp før nissefesten i barnehagen den 20. desember.

Velkommen til gards - fint om dere kommer til klokka 16.00 Invitasjoner henger på avdelingene.

 

 

 

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 533 500,- per år.


Gratis kjernetid

Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke.  

Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kr. Ta kontakt med Løten kommune dersom dere kommer innenfor disse ordningene. 

 

 

FØRSTEHJELPSKURS og teambuilding

Den 23. november hadde personalet i Livensveen gårdsbarnehage planleggingsdag på Helgøya. Her startet vi med et førstehjelpskurs spesielt tilrettelagt for de som jobber med barn. Kurset tok for seg BLÅST (bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon og temperatur), og vi var innom brannskader, fallskader, feberkramper, epilepsi og fikk komme med egne spørsmål. Vi fikk også trene hjerte- og lungeredning på dukker i alle størrelser.

Etter kurset utfordret noen av oss våre egne grenser i klatreparken.Her var det mye skrik og skrål, støttende ord og ros. Høyt hang vi - men sure var vi definetivt ikke! Noen få gikk en natursti og vi fikk også prøve oss på øksekast i ren Farmen stil.

Dagen ble avsluttet med god mat i tretopphytte og dresskoden på årets julebord var som i barnehagen; ullundertøy. 

Vi har sterk tro på at voksne som trives sammen og kjenner hverandre godt, gir en bedre hverdag for barna. Denne typer aktiviteter bidrar i stor grad til dette. Bilder kommer:)

 

Våre flinke praksisstudenter!

Vi må få skryte av våre flinke stundeter fra vg2 fra henholdsvis Storhamar og Jønsberg. Disse to jentene, Kaisa og Nora, bidrar med arbeids - og lekelyst, kreativitet og oppfinnsomhet!

Kaisa er å finne med Revungene mandager og tirsdager, mens Nora følger Ekornbarna noen mandager fram mot jul.

De er godt likt av barna og dyktige jenter som vi er heldige å få låne her i Livensveen.

Bildet kan inneholde: 4 personer, folk som sitter

Her tester Kajsa ut snakkeboks med de minste.

 

LIVENSVEEN GÅRSBARNEHAGE

EVENTYRET FORTSETTER…

PÅ VEGEN TIL BARNA BESTE

 

 

ÅRSPLAN 2018/2019

  

Det var en gang en barnehage, med tre eventyrlystne barnegrupper. De minste barna i barnehagen het Revunger, den mellomste gruppa het Ekornbarn og på den eldste gruppa var det Bjørnunger og Tiurbarn.  Barnehagen lå bortenfor en skole, over noen jorder og forbi en hestehage, helt innerst mot skogen. I barnehagen var det mange barn hver dag. Og mange voksne. Det bodde kaniner og høner der, og to kattepuser, en hund og to griser. Barnehagen hadde mange store og noen små hus, leker, husker og sandkasse slik som barnehager pleier å ha.  Barnehagen var veldig glad i at alle var ute og på tur, og den ville gi barna alt det beste. 

En dag, på veien mot barnas beste, møtte barnehagen Rammeplanen for barnehager. Det var en tjukk bok som skulle bestemme mye om hvordan barna i barnehagen skulle ha det. Rammeplanen feiret ettårsdag dette året og var virkelig staselig kledd for anledningen. 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen» sa Rammeplanen. «I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling».

 «Hva betyr det for meg?» -tenkte barnehagen, og la i vei på barnehageåret.  Med seg på turen tok den en sekk fylt med gode hjelpere: mat, dyra i fjøset, fortellingen, utforskertrangen, leken og turgleden som de allerede hadde fra før og som de ville kjenne enda mer på. Vi mestrer mye, og nå skal vi utforske og lære å mestre enda bedre, tenkte barnehagen og puttet mestringen i sekken også. 

Da barnehagen så vidt hadde lagt av gårde på barnehageåret, møtte det på et av de syv fagområdene i rammeplanen. Alle fagområdene gjenspeiler de områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder.

Først dukket fagområdet Nærmiljø og samfunn opp.  «Barnehagen skal bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden» sa fagområdet. «Og det skal det gjøre gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer.»  «Jammen godt jeg møtte deg nå i starten av barnehageåret» - tenkte barnehagen.  «Ja, det passet godt» sa Revungene, som var de minste barna i barnehagen «for nå må vi bli godt kjent med hverandre og de voksne og områdene rundt her».   «Ja, og vi har kommet på ny avdeling med nye voksne» sa Ekornbarna «også er vi blitt mye større enn i fjor. Kanskje vi til og med må ha nye regler for å trives?» De hadde flyttet ned i første etasje på Nystua og var ganske spente. 

 

Tiurene og Bjørnungene, som var de eldste barna, tenkte litt lenger. «Jo, mange av oss kjenner hverandre godt og har vært i barnehagen i mange år.  Vi skal jammen utforske litt mer. Vi skal utforske utenfor gjerdet og gjøre oppdagelser bare vi er store nok til. Vi skal leke og utforske i hamninga og skogen, dra på turer og gjøre mange nyttige og morsomme ting rundt småbruket. Vi vil bli kjent med Løtenkartet og finne ut hvor alle bor, og vi vil bli kjent med hvilke små og store dyr vi har i nærområdet. Det er godt vi har turgleden og leken med oss. De kan hjelpe oss!» tenkte Tiurgruppa.

 Så viktig synes Rammeplanen at fagområdene var, at den fortalte de voksne i barnehagen hva de skulle gjøre. De skulle blant annet sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre og introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt. Og enda var det mange flere skal-oppgaver til personalet, men det finner du mer om i Rammeplanen (udir.no/rammeplan).

Godt i gang med barnehageåret og litt ut på høsten møtte barnehagen på et nytt fagområde. Det var Etikk, religion og filosofi.  «Du må la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi» sa fagområdet. «Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.» Revungene ropte: «Åh, vi skal ta vare på dya i barnehagen og gi dem mat og kos. Vi skal også være snille mot hverandre og danne gode grupper i fellesskap. Kanskje vi også begynner å kjenne hverandres grenser og lærer om hva som er mitt og ditt?» Ekornbarna sa: «Nå skal vi bygge videre på de gode vennskapsbåndene vi allerede har etablert. Vi skal utforske mer og undre oss over alt det spennende vi oppdager gjennom høstens fargerike eventyr. Hva skjer i naturen når bladene faller av og bytter farger? Hvorfor legger bjørnen seg snart for å sove så lenge? Og hva må vi som små bønder gjøre for å sørge for at dyrene våre har det så godt som mulig? Og vi undrer oss nok litt over hvorfor grisen har krøllet hale.»

 

Tiurbarna og Bjørnungene tenkte at vi er jo så store at vi klarer å passe på dyra i fjøset og skogen, og vi kan lære enda mer om hvordan vi tar godt vare på alle sammen, både dyr og mennesker. De store kan hjelpe de små og sammen kan vi lage dager som inspirerer både barn, voksne og dyr til å vokse. Vi kan snakke om at vi er forskjellige og vi kan undre oss sammen over ting vi oppdager både i fjøset og i skogen. Vi skal snakke om hva respekt betyr og hvordan vi kan være en god venn og vise respekt til både dyr og mennesker. Det kan både fjøset og kjøkkenhagen hjelpe oss med. Godt vi har dem.

Det nærmet seg vinter og høytid og barnehagen fortsatte sin ferd mot barnas beste. Da møtte den fagområdet Kunst, kultur og kreativitet.   «I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon» sa fagområdet. 

 

«Herlig», sa Revungene. «Vi skal kline og male og vi skal erfare gjennom farger og bruk av naturens egne materialer hvordan vi kan lage et kunstverk. Samtidig skal vi lytte til og lære nye sanger og så gøy det hadde vært å spille litt skuespill sammen!» Bjørnungene jublet og gledet seg til å få bruke alle sine sanser ved å eksperimentere med ulike materiell, lage sine egne kunstverk, delta i ulike eksperiment som bidrar til undring, læring og masse erfaring, og ikke minst lek. «Vi skal fylle sekken vår med innblikk i tradisjoner knyttet til mat og kultur. Og vi skal gå julehøytiden i møte med gode, varme fortellinger og eventyr om hva julen handler om for oss; omsorg og kjærlighet for hverandre.» 

Tiurbarn og Bjørnunger bestemte seg for å utforske farger og materialer. Vi er glade i å snekre, så vi kan jo bygge noe fint og fargerikt. «Vi prøver å lage egen kunst!» sa de. «Kanskje vi kan bruke noe vi har funnet i skogen? «Vi må nok utforske både farger, musikk og kanskje dra på teater» tenkte de. «Og utforskeren har vi jo i sekken, så han kan jo hjelpe oss».  

Så, midt i starten av et nytt år og fortsatt på vegen til barnas beste, møtte barnehagen på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst.  «I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» sa fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. 

«Men dette gjør vi jo hele året» tenkte barnehagen. «Ja, alle fagområdene dekker hele året» svare Rammeplanen. «Men denne måneden skal dere ha ekstra fokus på dette.»  Revungene undret seg. «Vi skal synge enda mer og litt til. Vi skal lese bøker med og uten tekst, og de skal være lett tilgjengelig for alle. Vi skal klappe, rime og leke med ord. Vi skal finne frem sanger som vi kan lese bildene på. Dette blir spennende!» Ekornbarna gledet seg til koselige lesestunder hvor de får muligheten til å fordype seg i en fortelling eller et eventyr eller en sang de blir ekstra glad i. I barnehagen skal vi lage hyggelige lesekroker og vi tar noen turer til biblioteket. Vi er nysgjerrige på ord som rimer og lager oss egne tekster.» Tiurbarna og Bjørnunga hadde fortellingen i sekken, med både eventyr og bøker. «Dere må hjelpe oss å bli kjent med bokstavene» sa de til dem. «Vi vil lære forbokstaven vår og vi vil at de voksne skal lese masse historier, eventyr og fortellinger for oss. I skogen kan vi lytte til lyder og gå på bokstavjakt og kanskje vi til og med finner spor etter noen av dyra i eventyrene?»

 

 Barnehagen var glad den hadde med stor sekk på vegen til barnas beste. Den hadde ikke gått langt før den fikk øye på fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse.  «Er du et eget fagområde?» spurte barnehagen. «Er ikke du selve essensen i å være og å lære?» «Jo, det har du rett i» sa fagområdet. «Og dette har du fylt sekken med gjennom hele året. For dette krever jeg»: «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.»

 

«Ja, det blir spennende» sa Revungene. «Vi skal strekke den lille kroppen vår så langt vi får den. Vi skal finne frem til øyne, ører, nese og munn. Vi skal bruke kroppen vår aktivt inne og ikke minst ute. Ute blir det mer utfordringer med masse klær på, men utfordringer er gøy!» jublet Revungene. «Vi skal øve oss på å bruke kroppen vår og ikke minst kjenne og erfare mestring i ulike aktiviteter.» 

 

Ekornbarna er vant til å være aktive både høyt og lavt, men jubler over at det nå blir nye besøk til Løtenhallen og aktive dager ute med skirenn og aking. Vi har fokus på hygiene og mat. Hvorfor må vi vaske hender og pusse tenner? Vi lærer oss litt mer om hvorfor kroppen trenger mat og hvilken mat den er mest glad i. Som små eventyrere trenger kroppen vår masse påfyll. Tiurbarna og Bjørnungene jublet. «Det er jo dette vi driver med hele tida! Vi skal være masse på tur i ulendt terreng og øve oss på å klatre, kle på oss nok og riktig, og å lage maten vår ute. Om vinteren skal vi gå på ski og dra på tur til Løtenhallen og turne. Vi skal lære å mestre kroppen vår enda bedre, kjenne på hva vi tør og hva som ikke er så lurt og kose oss rundt bålet med god turmat.»

Det begynte å våres i luften og enda var det litt igjen av barnehageåret. Barnehagen hadde gått gjennom vinter og vår og nå møtte den på det sjette fagområdet; Antall, rom og form. Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.   «Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende» sa antall, rom og form. Revungene undret seg og lurte på hva som skjedde rundt omkring i naturen. De ville gå turer i hamninga og forske på hva som kom frem under snøen. «Vi skal sortere kongler og pinner og finne ut hvem som er lange og hvem som er korte». Vi skal også se på former og stadig flere av oss Revunger har blitt så store at vi kan fortelle hva vi ser. Vi skal snakke om matematiske begreper og prøve å implementere dette i hverdagsspråket. Bukkene Bruse blir et eventyr vi skal bli godt kjent med og telle hvor mange bukker det er i eventyret!»

 

 Ekornbarn er som unger flest, nysgjerrige og undrende og full av fantasi. «Vi skal se på ulike materialer i naturen som vi sammenligner og sorterer i grupper. Ja, og vi skal lage våre egne naturbilder både inne og ute. Tenk så mange ulike former og strukturer som finnes rundt omkring oss! Ja, og telle skal vi også! Jeg vet om en geitekilling som kunne telle til ti!» sa en av dem. «Dette blir gøy!» ropte Ekornbarna i kor!

Tiurbarna og Bjørnunga ville telle masse, lese bøker og eventyr som hadde tall i seg, lage butikk, spille spill og lære seg terningen, vente på tur og lære masse begreper fra matematikkens verden. «Her får vi bruk for både fjøset, maten, leken, mestringen, utfordreren, turgleden og fortellingen» sa Tiura. Alle sju, oppdaget de, og tenkte at de allerede var i gang med tellingen. Skolestarterne skal nok på besøk til skolene sine, for så store har de blitt. Så store at de må telle hvor mange tenner de har mistet, kanskje?

Nå hadde barnehagen møtt og jobbet med seks fagområdet både i spesielle perioder og gjennom året. Og plutselig en vakker vårdag på veg til barnas beste, møtte den på det syvende og siste fagområdet; Natur, miljø og teknologi.   «Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» sa fagområdet.  «Jammen bra vi har hatt deg med hele året» tenkte barnehagen «for mestring i naturen er kanskje det som kjennetegnet barnehagen best».  Revungene så seg litt rundt og undret på hva som skjedde! Det skjedde mye mer enn de tidligere hadde sett. Inne putta Revungene frø i små potter med jord i. Og ute så de på at trærne fikk grønt løv og at det kom blomster i grøftekantene. Revungene spant på seg sekken, tok med seg det de hadde bruk for om dagen og gikk videre innover i skogen. Ekornbarna utbrøt: «Vi går på skattejakt i skogen og i hamninga, og lager oss kart vi kan bruke for å finne frem. Ja, og vi skal dra på andre eventyr rundt omkring i nærmiljøet også! Det er så spennende å se på alt liv som våkner opp etter vinteren. Mauren og andre insekter er noe vi er ekstra nysgjerrige på. Og vi skal plante og så våre egne planter og grønnsaker.

 

Og vi får lære oss litt om hvilke verktøy vi kan bruke da. Små bønder, store gleder!» Tiurbarna og Bjørnunga tenkte at dette kunne de mye om fra før. «Vi drar på tur i skogen og hamninga» sa de. «Der leker vi slik at vi lærer å mestre ulendt terreng og klatre, og vi utforsker hva som finnes i bekken og hva som skjer i naturen om våren og om sommeren. «Vi lurer på hva som dukker opp når snøen blir borte. Hva skjer i fuglekassene om våren? Vi kan så og plante i kjøkkenhagen» sa de «Så ser vi hvor maten vår kommer fra. Det er godt vi har utforskeren i sekken. Han kan hjelpe oss med det.» Etter å ha hatt besøk av alle de syv fagområdene og fått hjelp av alle de gode hjelperne gjennom året, så oppdaget de voksne at de hadde jobbet både med det ene og det andre fagområdet og også bidratt til barnas danning slik som rammeplanen sa. Endelig var barnehagen fremme ved barnas beste og på vegen hadde den funnet ut hvordan de ville bidra til barnas omsorg, danning, lek, læring, sosiale kompetanse, kommunikasjon og motoriske utvikling.

Gjennom hele året hadde de voksne jobbet ekstra med hvordan de kunne bruke lek i dette arbeidet, og lært mer om lekens egenart. De hadde også lært mye om utforskning og fantasi, og om hvordan de kan hjelpe barna til å ta vare på dette.

Og snipp, snapp, snute så var noen av barna så store at de skulle begynne på skolen, og barnehagen sendte de ut i verden med alt de hadde opplevd og lært i barnehagen i sekken. De andre barna skulle over på andre avdelinger og bli Tiurer og Bjørnunger, og oppleve progresjon tilpasset seg og sin gruppe. Og så ville nye Revunger starte i barnehagen og leke og lære på vegen til barnas beste.  Og vil du vite mer om rammeplanen for barnehager, så ta en titt på www.udir.no

 

 

18555282_10154577902557944_462473412_n.jpg

site.right.text