Om gårdsbarnehage

DEN LILLE BONDE - med grønnsakshage og dyr 

I en gårdsbarnehage følger barna aktivitetene på en gård gjennom året. De er med å så om våren og høste inn om høsten. Samtidig får de kjennskap til hvordan vi kan bruke det vi høster inn gjennom matlaging. Mot våren er det på tide å klargjøre grønnsakshagen med pløying, fresing og gjødsling, før vi sår nye grønnsaker og blomster. 

 

                  

  

Dyr er viktige for en gårdsbarnehage. Gjennom året deltar barna i foring og stell av dyrene. De er med å klargjøre fjøset til vinterforing og rydder ut fra fjøset om våren når dyrene igjen skal ut. I september er det naturlig å lære om sauen som kommer inn fra sommerbeite, og rundt juletider lærer vi om grisen. I februar og mars er kua viktig og vi besøker fjøset på nabogården før og etter kalvin.

 

 

                  

  

En gårdsbarnehage gir barna mulighet til å være bonde, gartner, kokk og jeger på sine egne premisser. I Livensveen får barna lære hva det vil si å ha dyr, og de får et eieforhold til disse. Det er ikke ordinær gårdsdrift på småbruket, foruten jorda som dyrkes til kumat, men gjennom besøksavtaler med ku- og grisefjøs får barna også oppleve hva riktig fjøsdrift innebærer.

  

                 

 NATUREN som arena for opplevelser, lek og læring.  

 

Barn i Livensveen tilbringer mye tid ute i naturen. Vi bruker skogen til innhøsting av bær, sopp og formingsmateriale. Vi bruker mye tid, både vår og høst, i grønnsakshagen. Vi sjekker fuglekasser og annet dyreliv, og vi koser oss ved bålet på turplassene våre. En liten bonde er avhengig av naturen, og vi søker de gode opplevelsene ute i det fri.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site.right.text