Visjon

 

Personalet i Livensveen har gjennom halvannet år jobbet mye med voksenrollen i barnehagen. Utviklingsprosjektet vårt handlet om å øke kompetansen om de Lise Barsø kaller "de ville og de stille barna" i barnehagen. 

Målet med prosjektet var å, i fellesskap, lage en visjon for de voksne sitt møte med barn i barnehagehverdagen. Visjonen ble "BEST i møte med barna.

Vi synes det er viktig at den voksne er:
Bevisst. I det legger vi at den voksne har kunnskap om barn og møter barna med forståelse og empati basert på denne kunnskapen.

Engasjert. Den voksne skal engasjere seg i barnas hverdag, lek og læring, og delta aktivt i deres hverdag.

Synlig. De voksner er ansvarlige for å være synlige for barna. Barna skal se at de voksne er der for dem.

Trygg. Alle barn trenger trygge voksne som støtter de, hjelper de og bidrar til at de får en god dag. Vår visjon er å være trygge voksne.

 

site.right.text