Oktober og deler av november

Publisert: 02.10.17

Denne høsten skal vi ha ekstra fokus på fagområdet «Etikk, religion og filosofi». 
Rammeplanen for barnehagen sier dette: «Du må la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.»

Et lite barn vil naturlig nok bli kjent med alt nytt og spennende rundt seg. Ta på og få følelsen av hvordan det kjennes ut. Vi voksne skal være der og gi støttende ord, for at barnet kan sette korte ord på objektene som videre kan berike deres vokabular.

Hva må vi som små bønder gjøre for å sørge for at dyrene våre har det så godt som mulig? Vi har stor fokus på dyra våre når vi har fjøsgrupper. Vi undres over hva slags mat dyra våre får og vi voksne er nok en gang der for å sette ord på handlingene våre.  Vi jobber i små grupper når vi har fjøsstell og setter da også fokus på hvordan vi kan hjelpe hverandre og være der for hverandre og dyra.

5 oktober inviterer vi til høstfest😊Vi serverer ulike smaksprøver fra innhøstningen vår og viser frem noen av prosjektene vi har jobbet med. Mere info kommer på tavla.

Månedsplanene fremover er veiledende og vi legger opp til at det blir temaplaner, med tanke på hvordan vi jobber med de ulike fagområdene, mens samtidig vil noen av fagområdene flettes naturlig sammen i andre temaer. For oss i barnehagen er det helt naturlig å jobbe med dette fagområdet «Etikk, religion og filosofi» rundt jul, påske og er helt grunnleggende for vår jobb sammen med de minste barna. For det er nå vi skal legge de grunnleggende steinene for videre undring og filosofering for eldre barn. Vi skal lære og forstå.

Ta gjerne med voksipose som kan henge i barnehagen. For plutselig en dag trenger vi den.

Minner om stell av dyra våre på helg! Ta kontakt med en av de voksne i barnehagen for avtale.

Det er også snart foreldresamtaler. Følg med på tavla og utgangsdøra. Vi setter opp lister etter uke 41. Om det da kommer tidspunkt som overhodet ikke passer, må dere bare ta kontakt med oss.

MINNER OM AT BARNEHAGEN ER STENGT FREDAG 3.NOVEMBER. DA ER PERSONALET PÅ KURS I OSLO HELE DAGEN.

Av personalet som du vil finne hos oss nå fremover i denne perioden er Hege, Markus, Iren og Mona. I tillegg vil dere også møte Hanne, Lene og Ida. Det vil bli gjennomført en del ferie i denne perioden, men vi sørger for en stabil og trygge voksne rundt de små, slik at de får minst mulig variasjon av trygge voksne.

 

Lene, Ida, Hanne, Mona, Markus, Hege og Iren

Tilbake

site.right.text