Om Revungene

Revungene har sin tilhørighet på Nystua. Vi er til sammen 14 barn født 2016 og 2017 og fire voksne; Hege (barne og ungdomsarbeider), Ann-Kristin (barne og ungdomsarbeider), Maren (pedagogisk leder) og Iren (pedagogisk leder). I tillegg finner dere også Thea (barnehagelærer) og Hanne(barneveileder og kjøkkenassistent) som skal være en ekstra ressurs hos oss 4 dager i uken og Ida (barneveileder) som er fast vikar hos oss.

 

Vår avdeling er ofte det første møte med barnehagen. Det er en overgang for mange av barna å være sammen med noen andre enn deres aller nærmeste foresatte. Vi voksne skal gjøre alt for at barna og deres foresatte skal være trygge og få en god start på barnehagelivet.

 

Vår erfaring er at rutiner er bra for barna og vi starter tidlig med å få inn gode rutiner og trygge rammer. Samtidig er vi vitne til 14 forskjellige individer som trenger oppmerksomhet på 14 forskjellige måter. Om barnet trenger lunsj og legging tidlig en dag skal barnet selvsagt får det! Vi skal være der for barnets beste. Vi skal bli kjent med avdelingen vår og uteområdet vårt. Noen ganger deler vi i mindre grupper som får utforske verden sammen med de voksne. Vi skal lære å omgås andre mennesker og vi skal lære oss å ta hensyn og vise omsorg for dyra vi har i barnehagen.

 

Hos Revungene har vi stort fokus på språk og bevegelse, og jobber mye med dette gjennom hele året. Vi er opptatt av å bruke språket aktivt sammen med barna i alle hverdagssituasjoner og legge til rette for god språkutvikling. Vi ønsker også at barna skal utvikle gode motoriske ferdigheter og tar derfor utgangspunkt i leken for å legge til rette for god stimuli og utvikling. Leken er helt sentral i vår måte å jobbe på. Under ulike aktiviteter deler vi ofte barnegruppa inn i mindre grupper, slik at de får utfordringer tilpasset sin alder og sitt utviklingsnivå.

 

Vi bruker også mye sang og musikk sammen med barna i organiserte og uorganiserte samlinger. På torsdager er det fast turdag. Da skal alle barna ha med seg egen tursekk som er godt egnet for at de kan bære selv. Denne skal inneholde mat (brød, frukt/grønnsaker), drikke (gjerne både temperert og kald) og ett sitteunderlag (merket med barnets navn). Vi kommer til å dra på turer andre dager også, da står barnehagen ansvarlig for mat og drikke.

site.right.text