Om Tiur/Bjørnunger

TIURGRUPPA

….har blitt et kjent begrep og er noe å glede seg til det siste året i barnehagen.

Tiurgruppa er tradisjonelt de eldste barna i barnehagen. Gruppa endrer stadig sammensetning og dette året består Gamlestua av sju Tiurbarn født i 2013, sju Bjørnunger født i 2014 og to Bjørnunger født i 2015. De eldste skal begynne på skolen høsten 2019. Til sammen består gruppa av 16 barn. Stian (daglig leder), Marius (barneveileder) og Heidi (pedagogisk leder) er de faste voksne på avdelingen ved oppstart. Thea vil også være barnehagelærer på avdelingen hver onsdag og en hel uke i måneden. 

 

Tiurbarna og Bjørnungene, og spesielt skolestarterne, skal få utfordringer som bare de er store nok til. Med årsplanen og rammeplanen som grunnlag planlegger vi innholdet etter barnas alder og interesser. 

Vi kommer ofte til å dele gruppa i to og tre mindre grupper og ha aktiviteter i smågruppene. Vi skal lære bokstaven vår, øve på å bruke språket til å kommunisere med andre, vente på tur og lære oss tall og begreper fra matematikkens verden. Vi skal lese både bøker, eventyr og historier. Vi skal bli trygge på oss selv motorisk og vite at vi kan og får til nye ting. Mye av dette skal vi lære ute og på tur i skogen, på butikken, biblioteket og mange andre spennende steder i nærmiljøet, Løten ellers og kanskje også utenfor kommunegrensa. Vi er opptatt av at barna skal vite at maten kommer fra dyra i fjøset og skogen og i fra åkeren og at den kan tilberedes både ute og inne.

Det er viktig for oss at barna selv skal få medvirke i å skape sin barnehagehverdag. Det vil si at barnas interesser og ønsker er med på å bestemme hvordan vi jobber med et tema og hvilke arbeidsmetoder vi bruker. Vi verdsetter også impulsivitet i hverdagen. Det vil si at barn og voksne gjerne kan finne på noe annet spennende enn det som står på ukeplanen hvis vi finner ut at det passer bedre denne dagen. Mandag er fast turdag, men vi kommer også til å være på tur andre ukedager. Turer og andre aktiviteter vil foregå fra kl. 09.30 hver dag. Barnehagens kjernetid er satt til kl. 09.30-14.00, men er vi på tur, kan det hende vi er borte til ca. 15.00. Si i fra dersom du vil/må hente før det! For oss er det også viktig at barna føler seg nyttige og får bidra gjennom praktisk arbeid både inne, ute i barnehagen og i skogen. Vi ønsker å utnytte alle dagligdagse situasjoner til å forberede barna på å bli selvstendige og selvhjulpne. Vi Tiurer og Bjørnunger vil at utelivet og småbruket skal gjennomsyre alt vi gjør. Lek og utforsking ute i nærmiljøet og lenger unna på tur er viktig for oss. Vi ønsker å skape turglede og uteglede og vi vil at ungene skal oppleve glede over å mestre nye ting etter hvert som de utforsker verden og får prøve seg motorisk og praktisk.

 

Tiurgruppa holder til i Gamlestua og består av 7 skolestartere (født i 2013), 7 Bjørnunger (født 2014) og 2 Ekornbarn (født 2015). Vi blir i år 8 jenter og 8 gutter som er mye ute og på tur.

Vi liker å klatre, hoppe, bygge hytte, løpe, leke, tenne bål og spise maten vår ute.

Vi får litt ekstra utfordringer både når det gjelder motoriske aktiviteter, ansvar og skoleforberedende aktiviteter og vi er med på mye praktisk arbeid i barnehagen. Det skal merkes at vi er de største barna i barnehagen. Vi er mye sammen med de andre Ekornbarna i kjelleren og de minste som hører til på Nystua er også sammen med oss av og til.

 

Stian, Marius, Thea og Heidi er de voksne som er sammen med oss til daglig. Hege er sammen med oss en dag hver 4.uke. Enkelte dager vil dere også møte vikarer eller en av de andre voksne i Livensveen hos Tiurgruppa.

 

site.right.text