Sanger/regler

Her skal vi etterhvert prøve å oppdatere dere på hvilke sanger Tiurgruppa synger.

 

Foruten at Marcus og Martinus synges, spesielt på huskene ;-) så synger vi denne til grisene:

 

"Med krøllet hale og nesevis,

i bingen, springer en gris.

I søla den ruller seg inn,

og tramper med alle

de fire små bena i maten sin,

du store min.

Å fysj, fysjameg for en gris du er!"

 

Vi har også sunget navnesanger:

"Morn, morn, morn jeg heter...."

"Alle killebukkene"

 

Som matsang bruker vi blant annet:

"Pulverheksa Abelone"

"Skipper'n"

"Ole Brumm"

"Kua mi"

 

 

site.right.text